Varausehdot

Noudatamme tilojen ja palveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja.

Ehdot koskevat kaikkia yrityksemme tarjoamia palveluita ja ovat kumpaakin osapuolta sitovia sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt sitovan varauksen ja saanut siitä vahvistuksen.

Varaaja tai varaajan nimeämä henkilö vastaa kaikista kustannuksista. Tilojen sekä palveluiden käytöstä ja paikalle tulevasta henkilömäärästä sovitaan varauksen yhteydessä.

1. VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

Palveluidemme varaukset voi tehdä suoraan sähköpostilla tai soittamalla. Vastaanotamme majoitusvarauksia ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä.

Varauksesta tulee käydä ilmi:

varaajan nimi, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, varattava kohde tai palvelu, tulopäivä, varattavat vuorokaudet, henkilömäärä ja mahdolliset lemmikkieläimet. Varauksen tehdessään asiakas hyväksyy varausehdot. Varaus on sitova. Asiakkaalle lähetetään aina varausvahvistus ja saapumisohjeet sähköpostitse.

Maksaminen

Maksamista varten lähetämme laskun sähköpostitse, jossa varatut palvelut eriteltynä. Varatut palvelut laskutetaan kokonaisuudessaan etukäteen, ellei varausta tehdessä ole toisin sovittu. Maksettaessa on käytettävä aina annettua viitenumeroa.

Laskun ohessa lähetämme myös saapumis- ja kulkuohjeet sekä yleisesittelyn palveluistamme.

HUOM. Vahvistat palvelut käyttöösi maksamalla laskun ajallaan eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, asiakkaan tekemät varaukset peruuntuvat.

2. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Asiakas voi peruuttaa varauksensa kuluitta aiemmin kuin 14 päivää ennen saapumista. Asiakkaalta veloitetaan 25%, jos hän peruuttaa varauksensa saapumista edeltävien 13-8 päivän aikana, 50 % jos peruutus tapahtuu 7-3 vuorokautta tai lähempänä varauksen alkamista ja 100 % jos peruutus tapahtuu alle 3 vuorokautta ennen saapumista. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on vastaanotettu ja hyväksytty Wanha Virkailija Iittala Oy:n tai Guesthouse Solbackan toimesta.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Wanha Virkailija Iittala Oy:lle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Jo maksetun majoituksen palautuskulut (10 % varauksesta maksetusta summasta) peritään asiakkaalta.

Myös varauksen siirtämisestä eteenpäin voidaan sopia.

3. Wanha Virkailija Iittala Oy:n ja Guesthouse Solbackan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Wanha Virkailija Iittala Oy:sta tai Guesthouse Solbackasta riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi palvelun tuottaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Wanha Virkailija Iittala Oy:lla ja Guesthouse Solbackalla on oikeus tarvittaessa perua varaus, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

Mikäli laskua ei ole asiakkaan toimesta maksettu eräpäivään mennessä. Huomioithan, että maksamalla eräpäivään mennessä, varauksesi vahvistuu.

4. OLESKELU KOHTEESSA

VAKUUTUKSET: Asiakas on majoituksen tai vierailun aikana itse vastuussa toiminnastaan ja huolehtii omien henkilö- ja esinevakuutustensa voimassaolosta. Lapset ovat huoltajiensa vastuulla.

Wanha Virkailija Iittalalla on yrityksenä voimassa oleva vastuuvakuutus.

TULO- JA SAAPUMISAIKA: Majoitusvuorokausi alkaa tulopäivänä klo 15 ja päättyy lähtöpäivänä klo 11. Pyydettäessä joustamme kellonajoissa mahdollisuuksien mukaan. Toivomme asiakkaan ilmoittavan saapumisajasta suurpiirteisen arvion. Tarvittaessa voimme järjestää mahdollisuuksien mukaan myöhäisen sisäänkirjautumisen.

HENKILÖMÄÄRÄ: Majoitustilaa saa käyttää enimmillään niin monta henkilöä (mukaan lukien vierailijat) kuin kohteeseen on merkitty virallinen vuodepaikkojen lukumäärä.

AUDIOLAITTEET: Ulkoalueilla audiolaitteita käytettävä niin ettei niiden käyttö häiritse muuta ympäristöä. Audiolaitteiden ulkokäyttö lopetettava klo 23:00 mennessä. Mikäli sääntöä rikotaan ja asiakkaan aiheuttamasta käytöstä aiheutuu Wanha Virkailija Iittalalle tai Guesthouse Solbackalle seuraamuksia, tullaan nämä veloittamaan asiakkaalta täysimääräisesti.

LEMMIKIT: Meillä majoittuvat myös lemmikit. Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava erikseen, lemmikeistä veloitamme 20 €/lemmikki/majoitusjakso. Varaaja on vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

TUPAKOINTI: Kaikki majoitustilat ovat savuttomia. Erilliset tupakointialueet on osoitettu majoitusalueella.

5. VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle. Majoitustilat tarkastetaan jokaisen asiakkaan jälkeen.

6. OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Hinnaston hinnat voimassa toistaiseksi. Hinnat voivat vaihdella sesongin ja tarjousten mukaan. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

7. VALITUKSET

Kaikki majoituskohteeseen liittyvät huomautukset pyydämme osoittamaan viipymättä suoraan Wanha Virkailija Iittalan tai Guesthouse Solbackan henkilökunnalle, näin pyrimme varmistamaan vierailun onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Ensisijaisesti sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen riidat ratkaistaan Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

9. YLEISTÄ

Wanha Virkailija Iittala Oy harjoittaa toimintaa Wanha Virkailijan majoituksen, tapahtumien, sauna- ja paljupalveluiden sekä riksakuljetusten osalta. Guesthouse Solbackan majoitusta harjoittavat Haikkolat yksityishenkilöinä.